top of page

HİZMETLERİMİZ

MEKANİK TASARIM

Ev, ofis, apartman veya daha kompleks bir yapının havalandırma ve iklimlendirme ihtiyaçlarını belirlemekle başlayan iş sürecimiz; Mekanik tasarımının en önemli sorusu olan “Nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz?” üzerine kuruludur. Cephe özellikleri, güneş alma süreleri, yalıtım, mimari yapı, kat durumu özellikleri vb. farklı unsurları tek tek hesaplayarak alternatif enerji kaynakları ile desteklenmiş, enerji harcamaları minimize edilmiş sürdürülebilir projeleri mimari bir estetikle yapının bütününe entegre ediyoruz.

PROJELENDİRME

Mekanik uygulama projelendirmesine başlamadan önce önce ekip olarak bir araya gelir, aldığımız işin geleceği, varacağı noktalar, olası hatalar ve zamanlama gibi konuları tartışırız. Çözümler üretir, konu dağılımı yaparak ilgili kişilerin proje konusunda kendi alanında ön çalışma yürütmesini sağlarız. Kendi alanındaki ön çalışmasını yürüten ekip arkadaşlarımızın sağladığı mekanik verilerle projelerin gelişim şemalarını çıkarır, bu şema üzerinden projelendirerek, proje başlangıcından bitimine kadar kademe kademe her detayın projeye uygun olarak gerçek hayata geçirilmesini sağlarız. Camas Mühendislik tarafından mekanik tasarımı ve projelendirilmesi yapılan her sistemin farklı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve kontrolden geçmesi iş süreçlerimizde amaçladığımız kaliteyi arttırır.

KONTROL

Mekanik tasarımını ve projelendirmesini yaptığımız ama mekanik uygulamasını yapmadığımız projelerde özellikle kontrol hizmetlerini bizden almanız sistemin sürdürülebilir bir şekilde işlemesini Camas Mühendislik garantisi altına alacaktır. Ayrıca mekanik tasarımını, projelendirilmesini ve uygulamasını yapmadığımız projelerde kontrolörlük görevini üstlenmemiz projenizi Camas Mühendislik garantisi sağlanacaktır.

 

Mekanik tasarımını, projelendirmesini ve mekanik uygulamasını yaptığımız işlerin kontrolünü etik değerlerimize bağlı kalarak üstlenmiyor, sizin seçtiğiniz mekanik mühendislik firmalarından birinin kontrolörlük görevini üstlenmesi istiyoruz. Böylelikle tasarım ve projelendirme ile uygulama arasında eksiklik, hata vb. olumsuzluklar olması durumunda hemen müdahale ederek tasarım ve projeyle birebir aynı olacak biçimde iş süreçlerimizi sonlandırıyoruz.

DANIŞMANLIK

Bina ve endüstri tesisleriniz için ihtiyacınız olan Mekanik Tasarım, Projelendirme, Uygulama ve Kontrol işlemlerinin hepsinde hizmet sunan Camas Mühendislik; yapıların işlevsel olarak kullanılması ve doğru çalışması için danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Camas Mühendislik;

  • Mekanik Tasarım nasıl olmalı?

  • Tasarımda hangi yapı dinamikleri dikkate alınmalı?

  • Mimari estetik nasıl sağlanır?

  • Prolendirme yaparken nelere dikkat edilmeli?

  • Proje ve mekanik uygulama arasındaki mutlak tutarlılık neler olmalı?

  • Kontrolörlüğü kim tarafından nasıl yapılmalı?

gibi sorularla sürdürülebilir sonuçlar arayarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sunduğu danışmanlık hizmetinde tek bir noktaya bağlı kalmaksızın farklı iş kollarından ve firmalardan yapının işlevsel olarak doğru çalışması için faydalanan Camas Mühendislik, sürdürülebilir projelere imza atarak hayata geçirir.

bottom of page